ETO  
 
 
Kód: 316.63
Kódérték: társadalmi tudat
Fölérendelt: 316.6-->társadalmi viselkedés;szociálpszichológia;társadalomlélektan
Orosházi Városi Könyvtár
TextLib WWW V2.01.01/1662 - InfoKer